Biến dòng Lightstar-Hàn Quốc

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT 3 PHA KIỂU ĐÚC VUÔNG KBF

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT 3 PHA KIỂU ĐÚC TRÒN KBD

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-15

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-23

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-25

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-03

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-04

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-06

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-10

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-06R

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-10R

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC VUÔNG KBM

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC VUÔNG KBM

BIẾN DÒNG KẸP KBC

ĐIỆN TRỞ SHUNT

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU -TRANSDUCER

ĐỒNG HỒ ANALOGE METER

RELAY BÁO DÒNG RÒ - EARTH LEAKAGE DETECTOR

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ BTC

 Địa chỉ: 81/12/3 Đường số 2, KP8, Phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 Tel: 028.6685 4998

 Hotline: 0902.254.598 -  0903.570.272

 Email: kythuatcongnghebtc@gmail.com

 Website: www.biendonglightstar.com

  Hotline: 0903570272