Biến dòng Lightstar-Hàn Quốc

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT 3 PHA KIỂU ĐÚC VUÔNG KBF

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT 3 PHA KIỂU ĐÚC TRÒN KBD

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-23

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-03

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-04

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-06

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-10

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-04

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-06

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC TRÒN KBJ-10

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT KIỂU ĐÚC VUÔNG KBM

BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT KIỂU ĐÚC VUÔNG KBM

BIẾN DÒNG KẸP KBC

ĐIỆN TRỞ SHUNT

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU -TRANSDUCER

ĐỒNG HỒ ANALOGE METER

RELAY BÁO DÒNG RÒ - EARTH LEAKAGE DETECTOR

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ BTC

 Địa chỉ: 81/12/3 Đường số 2, KP8, Phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 Tel: 028.6685 4998

 Hotline: 0902.254.598 -  0903.570.272

 Email: kythuatcongnghebtc@gmail.com

 Website: www.biendonglightstar.com

  Hotline: 0902254598